Aneks nr 1 do Regulaminu konkursu „Wspieramy rozwój”

 
Organizator informuje, że dokonał w Regulaminie następujących zmian:
 
§1
Punkt 4.3 Regulaminu uzyskuje następujące brzmienie:
Ogłoszenie Laureatów nastąpi 26 maja 2017 r.(piątek).
 
§2
Pozostałe warunki Regulaminu pozostają bez zmian.
 
§3
Powyższe działanie wynika z dużego zainteresowania inicjatywą Organizatora, która przekłada się na bardzo dużą ilość zgłoszonych wniosków oraz szczegółową weryfikację każdej nadesłanej aplikacji.
 
§4
Zmiana Regulaminu w zakresie powyżej określonym wchodzi w życie z dniem 15 maja 2017 roku.
 

Wykonanie: Kompan.pl

To Top