Aneks nr 2 do Regulaminu konkursu „Wspieramy rozwój”

 
Organizator informuje, że dokonał w Regulaminie następujących zmian:
 
§1
Do punktu 2. Regulaminu zostaje dopisany podpunkt 2.4, który brzmi następująco:
2.4 Wnioskodawcami mogą być instytucje podlegające tej samej jednostce samorządu terytorialnego.
 
§2
Pozostałe warunki Regulaminu pozostają bez zmian.
 
§3
Zmiana Regulaminu w zakresie powyżej określonym wchodzi w życie z dniem 25 maja 2017 roku.
 

Wykonanie: Kompan.pl

To Top