Historia Cedrob

1 listopada 1991 r.
Powstają Ciechanowskie Zakłady Drobiarskie CEDROB Sp. z o.o. W skład Ciechanowskich Zakładów Drobiarskich CEDROB, w wyniku prywatyzacji państwowego przedsiębiorstwa Poldrob, wchodzą zakłady przetwórstwa w Ciechanowie oraz Zakład Wylęgu Drobiu w Mławie.

1993 r.
Uruchomienie rzeźni w Ciechanowie w miejscu dawnego punktu skupu i segregacji jaj spożywczych, oraz rozbudowa przetwórstwa.

1995 r.
Gruntowna modernizacja i rozbudowa Zakładu Wylęgu Drobiu w Mławie.

1996 r.
CEDROB Sp. z o.o. przekształca się w spółkę akcyjną.

1997 r.
CEDROB S.A. kupuje Niepołomickie Zakłady Drobiarskie Sp. z o.o.

1998 r.
Powstaje Zakład Wylęgu Drobiu w Pawłowie. Dalsza rozbudowa zakładów w Ciechanowie.

2000 r.
W wyniku fuzji Niepołomickie Zakłady Drobiarskie Sp. z o.o. stają się integralną częścią CEDROB S.A.

2001 r.
Zakłady Wylęgu Drobiu w Mławie i Pawłowie uzyskują certyfikat ISO 9001.

2004 r.
Zakłady Wylęgu Drobiu w Mławie i Pawłowie uzyskują uprawnienia do handlu wewnątrz Unii Europejskiej.
Zakład Drobiarski w Niepołomicach otrzymuje certyfikat świadczący o produkcji zgodnie ze standardem IFS oraz uprawnienia do handlu wewnątrz Unii Europejskiej.
Zakłady Drobiarskie w Ciechanowie otrzymują uprawnienia do handlu wewnątrz Unii Europejskiej i państw trzecich.

2005 r.
Rozpoczyna się budowa nowoczesnej Wytwórni Pasz dla zwierząt w Gumowie.
Powstaje pierwsze zagraniczne przedstawicielstwo handlowe - CEDROB GmbH w Niemczech.

2006 r.
Oddanie do użytku najnowocześniejszej i największej w Polsce Wytwórni Pasz w Gumowie.

2007 r.
Modernizacja Zakładu Wylęgu Drobiu w Pawłowie.

2008 r.
Pożar modernizowanego Zakładu Wylęgu Drobiu w Pawłowie. Odbudowa spalonego obiektu.

2010 r.
Rozpoczyna się budowa drugiej – obok już istniejącej w Gumowie - nowoczesnej Wytwórni Pasz w Raciążu.

2011 r.
Oddanie do użytku Wytwórni Pasz w Raciążu.

2012 r.
Uruchomienie największej i najnowocześniejszej w Polsce wylęgarni piskląt w Skarżynku.

2013 r.
Uruchomienie i oddanie do użytku największej i najnowocześniejszej w Polsce ubojni drobiu w Ujazdówku.
Oddanie do użytku nowo wybudowanego biurowca, nowej siedziby władz Firmy, zlokalizowanego w Ujazdówku.

2014 r.
Rozpoczęcie rozbudowy Wylęgarni Piskląt w Skarżynku, o mocach produkcyjnych 180 mln jaj wylęgowych rocznie.
Rozpoczęcie budowy Wytwórni Pasz w Rypinie.

2015 r.
Rozpoczęcie budowy drugiej Ubojni w Ujazdówku.
Przejęcie pakietu większościowego Polskiego Koncernu Mięsnego Duda.
Oddanie do użytku nowo rozbudowanej części Wylęgarni Piskląt w Skarżynku.
Otwarcie kolejnej placówki Zakładu Handlu Nawozami – Stacji Paliw Cedrob w Ujazdówku.

2016 r.
Jubileusz 25 lecia Tradycji Cedrob S.A.
Oficjalne otwarcie Wytwórni Pasz w Rypinie.
Oddanie do użytku drugiej ubojni drobiu w Ujazdówku.

Wykonanie: Kompan.pl

To Top