Polityka jakości

Celem CEDROB S.A. jest przede wszystkim spełnianie oczekiwań Klienta poprzez ciągłe udoskonalanie ofert handlowych oraz wysoką jakość i trwałość oferowanych wyrobów gotowych
Efektywne i niezawodne realizowanie wszystkich procesów produkcyjnych oraz utrzymanie wysokiej pozycji Cedrob-u na rynku polskim i zagranicznym,
Doskonalenie organizacji na każdym stanowisku pracy oraz systematyczne podnoszenie kwalifikacji pracowników poprzez ciągłe szkolenia, podnoszenie warunków zatrudnienia pracowników,
Rozwój Systemów Zarządzania Jakością, Systemu Zarządzania Środowiskiem
Optymalne wykorzystanie wszystkich posiadanych zasobów oraz ciągła poprawa infrastruktury
Bardzo ścisła współpraca z Klientem, mająca na uwadze badanie satysfakcji Klienta z uwagi na jednoznaczną identyfikację Jego potrzeb.

W Zakładzie w Ciechanowie, Ujazdówku i Niepołomicach

Prowadzimy produkcję przestrzegając zasady dobrej praktyki produkcyjnej – GMP, dobrej praktyki higienicznej – GHP oraz przepisy dotyczące warunków zdrowotnych żywności i żywienia mając na uwadze bezpieczeństwo, legalność oraz odpowiedzialność wobec Klienta,
• Dążymy do uzyskiwania coraz wyższej jakości swoich produktów ku zadowoleniu Klienta i własnej satysfakcji poprzez ciągłe doskonalenie systemu HACCP opartego na wytycznych Kodeksu Prawa Żywnościowego - Codex Alimentarius,
• Dążymy do ciągłego doskonalenia spełnienia wymagań standardów IFS, BRC na każdym etapie

W Zakładzie Produkcji Piskląt i Surowca: Wylęgarnia piskląt Mława, Wylęgarnia piskląt Pawłowo i Skarżynek

Dążymy do zintegrowania wszystkich pracowników Wylęgarni wokół spraw jakości - piskląt jednodniowych kurzych mięsnych i piskląt gęsich
• Prowadzimy produkcję piskląt przestrzegając zasady dobrej praktyki produkcyjnej – GMP, dobrej praktyki higienicznej – GHP
• Pracownicy Wylęgarni zobowiązani są do przestrzegania wymagań i ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z wytycznymi normy serii ISO 9001:2008,
• Dążymy do ciągłego doskonalenia wdrożonych wymagań na każdym etapie

W Zakładzie Produkcji Pasz: Wytwórnia Pasz w Gumowie, Wytwórnia Pasz w Raciążu, Wytwórnia Pasz w Rypinie

Prowadzimy produkcję pasz przestrzegając zasady dobrej praktyki produkcyjnej – GMP, dobrej praktyki higienicznej – GHP oraz zasad systemu HACCP,
• Pracownicy zobowiązani są do przestrzegania wymagań i ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z wytycznymi normy serii ISO 9001:2008,
• Dążymy do ciągłego doskonalenia wdrożonych wymagań na każdym etapie

 

 

Polityka jakości - Aktualności

Certyfikacja wylęgarni

W dniach 25-27.03.2013roku została przeprowadzona certyfikacja na zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009 w Wylęgarni piskląt Skarżynek i Pawłowo - w zakresie produkcji i sprzedaży piskląt jednodniowych kurzych mięsnych - oraz w Wylęgarni piskląt w Mławie - w zakresie produkcji i sprzedaży piskląt gęsich.

Audyt zakończył się wynikiem pozytywnym.

Wykonanie: Kompan.pl

To Top