Polityka jakości

Polityka Jakości jest zrozumiała i stosowana na wszystkich etapach procesów produkcyjnych. Podczas przeglądów kierownictwa jest przeglądana pod względem jej ciągłej przydatności.Wspierana jest odpowiednią edukacją i przeglądana pod względem jej ciągłej aktualności oraz udostępniana każdemu, kto tylko jej zażąda. Zapraszamy do zapoznania się z treścią dokumentu nt. Polityki Jakości Cedrob SA.

 

Polityka jakości - Aktualności

Audyt w Wytwórni Pasz

W dniach 18-19 czerwca 2013 roku został przeprowadzony, przez jednostkę certyfikującą, audyt nadzoru w Wytwórni Pasz w Gumowie i Wytwórni Pasz w Raciążu na zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009.
Audyt zakończył się wynikiem pozytywnym.
 

Certyfikacja wylęgarni

W dniach 25-27.03.2013roku została przeprowadzona certyfikacja na zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009 w Wylęgarni piskląt Skarżynek i Pawłowo - w zakresie produkcji i sprzedaży piskląt jednodniowych kurzych mięsnych - oraz w Wylęgarni piskląt w Mławie - w zakresie produkcji i sprzedaży piskląt gęsich.

Audyt zakończył się wynikiem pozytywnym.

Audyt IFS i BRC

W dniach 7-8.01.2013 roku w Zakładzie w Ciechanowie został przeprowadzony audyt przez jednostkę certyfikującą TÜV NORD POLSKA - zgodnie z wymaganiami standardu IFS wersja 6 i standardu BRC wersja 6.
Audyt zakończył się wynikiem pozytywnym.

 

Audyt w Wylęgarni Piskląt

W dniach 7-8.11.2012 roku w Wylęgarni Piskląt w Pawłowie został przeprowadzony audyt przez jednostkę certyfikującą TUV NORD POLSKA - zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001:2008.

Audyt zakończył się wynikiem pozytywnym.

Audyt w Cedrob Niepołomice

W dniach 24-25.07.2012roku w Zakładzie Drobiarskim w Niepołomicach został przeprowadzony audyt przez jednostkę certyfikującą TUV NORD POLSKA - zgodnie z wymaganiami standardu IFS - wersja 6.


Audyt zakończył się wynikiem pozytywnym.

 

Wykonanie: Kompan.pl

To Top