Strona główna»Wspieramy rozwój 2017»„Wspieramy rozwój” - laureaci Nauka i rozwój

„Wspieramy rozwój” laureaci - Nauka i rozwój

Nauka i rozwój | Edukacja i sport | Kultura | Inicjatywa społeczna
Nauka i rozwój
Fundacja
Inicjatyw Młodzieżowych
Raport Start na Rynku Pracy
Zakład Hodowli Drobiu, Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt, Wydział Nauk o Zwierzętach, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wpływ podgrzewania i zmian pozycji jaj wylęgowych kur mięsnych w czasie magazynowania na wyniki lęgów i jakość piskląt
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Bakteriofagi dla bezpiecznej żywności
Instytut Inicjatyw Publicznych
Akademia Liderów Rzeczypospolitej
Technikum nr 2
w Ciechanowie
Poprawa jakości kształcenia i podniesienia kompetencji zawodowych w branży gastronomiczno-hotelarskiej
Fundacja
Rozwoju KUL
Promocja zachowań prozdrowotnych w wiejskim środowisku szkolnym. Wsparcie pedagogów, rodziców i uczniów
Stowarzyszenie Akademickiej Współpracy Polsko-Chińskiej
IV edycja Warsaw - Beijing Forum
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
Logistycy na start
Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy parafii św. Józefa w Ciechanowie
Ciechanowska Wszechnica Idei
Rypińskie
Stowarzyszenie Inicjatywa
Nasza kulturalna polisa
Stowarzyszenie Rodziców oraz Przyjacioł Dzieci i Osób Niepełnosprawnych „Daj Nadzieję"
Centrum animaloterapii i innych technik terapii niestandardowych
Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kowalewie
Rozwój i Edukacja poprzez zabawę
Zespół Placówek Oświatowych
nr 3, Szkoła Podstawowa nr 7
im. Zuzanny Morawskiej w Mławie
Odkrywanie możliwości gwarancją dobrej przyszłości

Wykonanie: Kompan.pl

To Top