„Wspieramy rozwój” laureaci - Inicjatywa społeczna

Nauka i rozwój | Edukacja i sport | Kultura | Inicjatywa społeczna
Inicjatywa społeczna
Caritas
Diecezji Płockiej
Pola Nadziei
Fundacja Czerwone Noski Klown
w Szpitalu
Art.-terapia na wesoło
Towarzystwo Sportowe
Atlas
Z CEDROB do celu!
Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych „Hospicjum"
Poradnia Psychoonkologiczna i Grupa Wsparcia dla dzieci doświadczających choroby w rodzinie
Fundacja po Drugie (FpD)
Kampania społeczna - 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży
Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi Wysin
Latem dzieci się nudzą…
Ochotnicza Straż Pożarna w Koziebrodach
Inwestycja w bezpieczeństwo
Mazowieckie Stowarzyszenie Pomagajmy
Zakup windy
Ochotnicza Straż Pożarna
w Młocku
Zakup sprzętu hydraulicznego do pomocy przy wypadkach drogowych
Stowarzyszenie Klub Seniora „Kwiat Jesieni”
Polska w historii, w tradycji
i na żywo
Ciechanowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
Zakup lekkiego pontonu ratowniczego z silnikiem motorowodnym wraz z wyposażeniem
Fundacja
„Nagle sami"
Pomoc psychologiczna dla dzieci przeżywających żałobę po stracie bliskich
Stowarzyszenie
im. Kazimierza Wielkiego
Kampania społeczna „Kupuj Polskie”

Wykonanie: Kompan.pl

To Top